Спомени от село Бояново:

Споделете вашите спомени свързани със село Бояново...

 • Спомен за Панайот Янев Панайотов

  Вот: 2.69/5 (340 Гласа)

  Днес 22.12.2013г. се навършват девет месеца от смъртта моя дядо Панайот Янев Панайотов, нека в този ден всички, които го познаваха да си спомнят за него. За по - близките му хора всеки ден е ден за спомен, за тях не е изминал ден, в който да не се сетят за него... Хората, които познаваха Панайот Янев Панайотов знаят, че той дълги години е работил в местното ТКЗС като счетоводител и със своята честност, трудолюбие и стриктност е спечелил уважението на хората, с които е работили. Преглеждайки папката с документи на дядо, които той прилежно е събирал и подреждал, попаднах на протокол, който е бил съставен по време на работата му в някогашното ТКЗС. Като счетоводител негова основна работа е била да води отчет за дейността на ТКЗС-то, това е протокол, който се отнася за второто четиримесечие на 1961 год. :

  ПРОТОКОЛ


  На контролният съвет при ТКЗС 'Димитровски път' с. Бояново, окръг Ямболски за второто четиримесечие на 1961 година.

  Контролният съвет в състав: Панайот Янев Вълчев за председател и членове Янко Добрев Янков, Иван Димитров Гайдаров, Тодор Георгиев Ковачев, Илия Михов и Стоян Колев направихме проверка на всичкия жив и мъртав инвентар, при което се констатира следното:

  Най - напред да видим изпълнението на финансовопроизводствения план за второто четиримесечие на годината:
  А. ПОСТЪПЛЕНИЯ

  1. Растениевъдство вс. план 14265000лв. изплълн. 8721210 лв. 61%
  а/зърн. култури план 9245000лв. изпълн. 6165125лв. 70%
  б/техн. култури план 2600000лв. изпълн. 491373лв. 19%
  в/зеленчуци план 1200000лв. изпълн. 1356652лв. 113%
  г/фураж култури план 1100000лв. изпълн. 6021193лв. 55%
  д/трайни насажд. план 120000лв. изпълн 105894лв. 88%

  2.Животновъдство вс. план 3590045лв. изпълн. 4165027лв. 116%
  а/Говедовъдство план 544000лв. изпълн. 776044лв. 143%
  б/Овцевъдство план 1600000лв. изпълн. 1810182лв. 112%
  в/Свиневъдство план 1026000лв. изпълн. 1111782лв. 108%
  г/Птицевъдство план 414600лв. изпълн 434641лв. 105%
  д/Други план - 32432лв.

  3.Спомаг. и пром. производство 34529лв.

  Б. РАЗХОДИ

  1.Растениевъдство план 3900130лв. изпълн. 3647370лв. 93%
  а/зърн. култури план 250000лв. изпълн. 2517127лв. 103%
  б/техн. култури план 500000лв. изпълн. 456849лв. 91%
  в/зеленчуци план 165100лв. изпълн. 129896лв. 79%
  г/фураж култури план 614730лв. изпълн. 385873лв. 55%
  д/трайни насажд. план 120300лв. изпълн 157627лв. 88%

  2.Животновъдство вс. план 3406000лв. изпълн. 2939594лв. 86%
  а/Говедовъдство план 965490лв. изпълн. 90105лв. 94%
  б/Овцевъдство план 1053500лв. изпълн. 902212лв. 81%
  в/Свиневъдство план 843700лв. изпълн. 738404лв. 88%
  г/Птицевъдство план 452600лв. изпълн 351289лв. 77%
  д/Други план - 32432лв.

  3. Спомаг. предприят. план 309700лв. изпълн. 31687лв. 102%
  4. Други дейности план 610420лв. изпълн. 617539лв. 101%
  5. Данъци застр. и пенс. внос. план 720280лв. изпълн. 11863332лв. 164%
  6. Админ. управление план 101000лв. изпълн. 73215лв. 72%

  от тук се вижда, че при планирането на наякой култури по постъпленията за осеммесечието са планирани големи суми, особено при техническите култури и фуражните култури, където изпълнението е съвсем ниско.
  При планирането на разходите на някой култури имаме преизпълнение, като зърнени култури, транйни насаждения и други. Или икономия по разходите е направена съвсем малка.

  Проверка на инвентара.


  При проверката на инвентара се получиха различия в повече и в по - малко. Така например в с. Стройно, плугове тек намерени 7 броя, а по счетоводни книги се водят 8 броя. Кофи цинкови намерени 105 броя, а посочени в книгите се водят 95 броя, коси за косене намерени 44 броя, по четоводни книги 45 броя.
  с. Бояново, гвоздеи стоманени намерени 31.4 кг. по счетоводни книги 94.4 кг, газ за осветление намерено 166лит., по счетоводни книги 117 лит.
  с. Бояново, кофи подцинковани намерени 178 броя по счетовод. книги 243 броя, чаршафи намерени 59 броя по счетовод. книги 63 броя, ботуши гумени намерени 12 чифта, по счетоводни книги 14 чифта, лопати прави намерени 24 броя по счетовод. книги 32 броя.
  От изнесените данни се вижда, че има инвентар в недостиг и друг в повече.
  Домакините по села да си изравнят сметките със счетоводството, като издири всичкия инвентар, който е в недостиг и се заприходи този, който е намерен в повече в срок до 30.09.61г.


  добавил:yanev83дата: 2013-12-22 18:06:18
  Споделете тази статия:

 • забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!