Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

  • Кариера Бояново

    Вот: 2.86/5 (292 Гласа)

    На около 4 км северозападно от селото, на обща площ около 130 декара се добиват строителни материали - доломити и варовици. Обекта е предоставен на концесия за срок от 25 години от 01.09.2011г. на "ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ" АД - ЯМБОЛ. Фирмата “ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД – град Ямбол, е с предмет на дейност ново строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения. Фирмата е и собственик на кариерата край село Бояново. Кариерата е специализирана за производство на всички видове фракции, необходими за производство на асфалтови смеси, бетонови разтвори, както и за направа на настилки. Кариерата осигурява и не голям брой работни места на жителите от селото.


    добавил: анонимно дата: 2014-01-21 22:33:51
    Споделете тази статия:  • забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!