Обяви от село Бояново:

Добавяйте всякакви обяви - търсене, предлагане, важни съобщения...

  • "БАБИН ДЕН"

    контакти:

    Кметство село Бояново и читалищното настоятелство на НЧ"Светлина-1926 г",организират честване на "БАБИН ДЕН" на 21.01.2011 год от 11.00 часа в Бирхалето". Поканваме всички жени от селото да вземат участие в празника! От кметството и чит.настоятелство


    добавил:дата: 2011-01-17 14:07:43