Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • Отчетно - изборно събрание

  Вот: 2.49/5 (310 Гласа)

  Съгласно чл. 15, ал.2 от Закона на Народните читалища на 27 март 2012 г. /вторник/ от 13.00 часа в малкия салон на НЧ "Светлина - 1926 г" ще се проведе отчетно - изборно събрание на читалището при следния
  ДНЕВЕН РЕД :
  1. Изключване и приемане на членове на читалището.
  2. Отчет на дейността на НЧ "Светлина - 1926 г "- с. Бояново за периода 2009 - 2011 година.
  3. Отчет на получените приходи и извършени разходи за периода 2009 - 2011 година.
  4. Освобождаване от отговорност и избор на Председател, Читалищно настоятелство и Проверителна комисия.


  добавил: анонимно дата: 2012-03-16 19:09:54
  Споделете тази статия: • забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!