Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • Обучителен тренинг по проект"Заедно за една по-модерна библиотека"

  Вот: 2.84/5 (288 Гласа)

  Проведоха се обучителни тренинги на тема"Доброволчеството-мисия и визия" в НЧ"Светлина-1926"-с.Бояново и НЧ"Съгласие-1928"-с.Гранитово.Обученията са част от дейностите по проект на НЧ"Развитие-1893" -гр.Елхово-"Заедно за една по-модерна библиотека".

  Този проект е спечелен по програма "Глоб@лни библиотеки България".Общата стойност на проекта е 14 945 лв , а отпуснатата сума е 11 905 лв с продължителност на проекта е 5 месеца.Читалищата в село Бояново и Гранитово са участници в коалиция по проекта.
  На тренинга беше представена презентация, чрез която беше разяснено какво е доброволчеството и защо младите хора трябва да бъдат доброволци.
  Бяха сформирани две групи от доброволци от двете читалищата в Бояново с ръководител Атанаска Славова и Гранитово с ръководител Кристина Желязкова .Така сформираните екипи ще имат задачата да организират и ръководят изследователска дейност, която предстои да се извърши, да съберат информация в срок на водещата организация и да съдействат за разпростаняването на рекламните материали по проекта и популяризират неговите цели в населеното място.
  Целта на доброволците е те да бъдат мотивирани да отделят част от свободното си време през лятната ваканция за безвъзмездно участие при създаването на електронна база данни с материали за родния край, предоставени като електронна услуга от читалищната библиотека.


  добавил:chitalishteдата: 2013-07-25 09:09:39
  Споделете тази статия: • забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!