Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • За една бояновска мистерия

  Вот: 2.77/5 (310 Гласа)

  В района на с. Бояново бяха ситуирани две от най-високите могили по Долна Тунджа. Първата, т.н. Райкова могила, край разклона за с. Стройно, поради размерите си от 150 м. в диаметър и височина 11 м. бе проучвана археологически в продължение на две години от екипа на Археологическа експедиция „Странджа”, ръководена от Даниела Агре – НАИМ при БАН. Резултатите се оказаха изключително интересни: През античността са били насипани около 60 000 м3 земна маса. За сравнение, ако 1 000 души са участвували в насипването й, и на ден са пренасяли по 1 м3 пръст с кошниците, могилният насип е бил оформен за 60 дни. И това е с цел да се оформи могила над погребението на високопоставена тракийка (иначе за кого биха били направени такива огромни физически усилия) от римската епоха, от края на І и налото на ІІ век. Кремираните й останки бяха положени в масивен каменен саркофаг с капак, заедно с тоалетно сандъче (козметичните й принадлежности) и златните й накити: 3 златни огърлици-колиета, 2 златни пръстена с вградени геми, 2 златни обеци, 2 златни мъниста и 1 златна лунула, с общо тегло 81 гр. Около саркофага бяха положени ритуално „умъртвени”, (т.е умишлено повредени) бронзови съдове за нуждите на мъртвата в „другия, отвъдния” свят, а в непосредствена близост до саркофага бе открито още едно погребение чрез трупополагане /инхумация/ на много малко дете. В периферията на могилата бе открита кремирана, изгорена на място антична колесница – обряд много рядък за територията на днешните български земи. Бронзовите съдове и саркофага са изложени в експозиция „Археология” на музея в Елхово.
  През 2009 г. бе проучена подобна по размери (диаметър 100 м и височина 13 м.) надгробна могила ситуирана в района на военните поделения, в ЮИ покрайнини на с. Бояново, или т.н. Голямата могила. Надеждите на екипа бяха, че подобна по размери могила, разположена в границите на военно поделение ще е зазена от иманярски набези. За всеобщо разочарование, след премахване на стрелковата площадка за ПВО на билото й, и водния резервоар, в могилния насип не бяха открити никакви артефакти. Според сведения обаче, събрани от бивши военнослужещи, при строителството на тези съоръжения върху могилата е бил намерен „каменен сандък”, вероятно подобен саркофаг, като този от с. Стройно. Макар и неофициална, информацията поражда два въпроса: Какво е станало с този артефакт? В археологическите среди няма никаква информация за подобна находка. И второ, какво е имало в саркофага и къде е отишло то...? Основание за въпросите буди факта, че ситуацията в Голямата могила удивително наподобява тази от Райкова могила край с. Стройно и можем да предполагаме за аналогичност и на находките.
  Така, че какво е станало преди десетилетия в строго охраняваната зона на бившите военни поделения е една от мистериите на с. Бояново.
  Христо Христов-директор на Етнографско-археологически музей - Елхово


  добавил:Hristovдата: 2013-12-05 11:52:03
  Споделете тази статия: • countEsterhazy:(12-05-13) 3 0
  Въобще нищо ли не е намерено на Голямата могила, дори като вторично погребение? Защото това, че тя се намира в района на строго секретно поделение не пречи първо там до ситуирането на поделение 38220 да е била посещавана от местни иманяри, и второ след това какво пречи на войниците от поделението, в което се намира, също да са се пробвали да намерят щастието си по склоновете й, още повече, че е било копано за резервоара и за площадката. Константин Иречек също пише за могилите около Бояново (Мурсатлий) и за селяните, които му разказвали за златна колесница".
  Hristov:(12-10-13) 2 0
  Вярно е, че когато Константин Иречек е посетил с. Бояново на 19 срещу 20 юни 1884 г. пише в дневника си: "...При самото село стърчи висока обрасла могила, за която населението говори, ч в нея била закопана "драгоценна кола...". Такива аналогични легенди обаче се носят и носеха и за други подобни обекти. Например за Голямата могила край с. Попово, а се оказа, че е некропол с десетки погребения от късната бронзова епоха. Подобен е случая и с Голямата могила между селата Маломирово и Златиница - че там е погребан хан Крум, а резултатите бяха други...
  countEsterhazy:(12-12-13) 3 0
  През лятото на 1991г. разговарях с някои бивши трактористи от ТКЗС-то в Бояново, за съжаление вече не са между живите и от тях научих, че при създаването на ТКЗС-то и навлизането на механизирана техника биват разорани десетки малки могили, в околностите на Калето, в някои от които се намират кости. За съжаление, след това не намерих никакво инфо, дали археолозите са правили нещо по въпроса по това време и въобще дали са били информирани за находките. Вероятно тяхната съдба е била същата, както и разкопаните от иманяри преди десетина години две малки могилки в близост до Козбунар, на едната от които имаше, мисля и вторично(и) погребение(я).
  забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!