Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • Още за състоянието на водата от течащите чешми в Бояново

  Вот: 2.72/5 (343 Гласа)

  РЗИ Ямбол е извършила анализи за състоянието на водата от местните водоизточници по физико химични и микробиологични показатели към 14.02.2014 г. В Бояново е изследвана водата от "Бочковата чешма", "Бялата чешма", "Горчивка" и чешмата в стопанския двор. Както вече знаем, водата и от четирите чешми е негодна за употреба, заради показаните резултати от взетите проби.
  "Бялата чешма"- нитрати - 111.2, "Бочковата чешма" - нитрати - 124.8,"Горчивка" - нитрати - 124.8 и чешмата с най-малко нитрати е в стопанския двор - 94. Всички водоизточници са с неприемлив общ брой микроорганизми. Заключението на извършената инспекция е, че водата от тези чешми е негодна за пиене.


  добавил: анонимно дата: 2014-02-23 19:31:00
  Споделете тази статия: • dobrev:(02-24-14) 2 1
  Мониториг и изследване качествата на водата за питейно-битови нужди се извършва по наредба 9 от 16.03.2001г.Всичко друго е ала бала и прах в очите!!!!!!!
  забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!