Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • НЧ "Светлина -1926" - стожер на духовността и традициите

  Вот: 2.87/5 (368 Гласа)

  На 24 март 2014 год се проведе отчетно събрание за дейността на Читалище "Светлина - 1926" - с. Бояново. Благодарение на председателя на читалищното настоятелство Радостина Василева , имаме възможност да прочетем за постигнатите резултати и трудностите, съпровождащи тяхната дейност. Въпреки проблемите и най-вече финансови затруднения , кукерската група и смесената фолклорна певческа група, достойно представят и прославят името на нашето село в цялата страна. В отчета се казва:
  Измина още една трудна година, в която надеждите ни за по-добър живот останаха безплодни. Кризата в икономическата и културна сфера остави белег и в дейността на НЧ "Светлина-1926", но се опитваме да запазим традицията от десетки години, читалището да се запази като културно средище. Да запазим колорита на народните обичаи и традиции.
  Читалището в малките населени места е културен и просветен център. В тази връзка постоянно се обновява библотечния фонд. В този отчетен перлиод от Общинската субсидия бяха закупени нови издания на стойност 100.00 лева. Библиотеката разполага с общо 10719 тома литература, и се посещава от 18 читатели. Компютърната зала изградена по програма "Глобални библиотеки" се посещава от много деца и младежи. По този начин младежите с нисък социален статус имат достъп до всякаква информация и се включват в глобалното информационно общество.
  За настоящата 2014 година, за жалост интернет достъпа ще е необходимо да се заплаща от собствените средства на читалището, Читалищното настоятелство взе решение да се заплащат минимални такси за потребителите на интернет. С приключването на програмата "Глобални библиотеки" Министерството на културата взе решение НЧ "Светлина - 1926" да разполага с половин щатна бройка, от където очакваме приходи за текущи разходи и художествено-творческа дейност.
  Като цяло читалището разполага с богата материална база, която включва сграден фонд и оборудване. Сградата е общинска собственост и за това на Общински съвет гр Елхово беше взето финално решение за включване на читалището за цялостен ремонт по програма за развитите на селските райони.
  Нашето читалище взе участие като партньор в проект на Читалище "Развитие" гр. Елхово "Заедно за една по-модерна библиотека", като младежи и деца от селото се включиха в събирането и запазването на фолклорни ритуали и традиции от нашето село. На изнесен семинар се отчетоха резултатите от проекта, като председателя и секретаря взеха участие и на обмяна на опит с читалищни деятели в гр. Ловеч.
  За изтеклата година разходите по поддръжка на сградата, телефони, ел. енергия и други текущи разходи се осигуряват от рента, членски внос, наем зала и най-вече от благоволението на дарители. За съжаление все по-малко дарители успяват да отделят средства от бюджета си за дейност в културната сфера. Именно за това тази година сме снижили участията на нашите самодейни колективи. Но, колкото и малко да са изявите ни в национални и международни форуми те не са по-малко успешни от предходни години."
  Във втората част на отчета ще прочетем за изявите и постиженията на самодейните колективи.


  добавил:katiaдата: 2014-03-27 10:42:23
  Споделете тази статия: • забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!